Page 11

fransiskushjelpen

Sykepleie på hjul (SPH) er et tilbud for mennesker med tilknytning til rus- og prostitusjonsmiljøet i Oslo. Vi er et lavterskel sykepleietilbud som jobber oppsøkende. Arbeidet foregår fra en bobil som er bemannet med to sykepleiere. Vi er tilgjengelig mandag til fredag fra kl 09.00 – 16.30. Man trenger ingen henvisning for å få hjelp av oss. Målet til SPH er å hjelpe brukere i vår målgruppe til økt egenomsorg, samt å motivere til økt kunnskap innen helsefremming og forebygging. HVA GJØR VI? Vi jobber ut i fra skadereduksjonsmodellen og tilbyr blant annet rent brukerutstyr, helsevurderinger, veiledning, sårstell og videreformidling til andre helseinstanser. SPH tilbyr veiledning for å minske skadene ved rusbruk. Vi reiser også på hjemmebesøk til de som ikke kan komme seg ut på egenhånd. Hjemme hos brukeren kan vi foreta en helse-vurdering og gi råd om hva som bør gjøres. Vi møter ofte brukere med sårproblematikk og tilbyr sårstell i bilen vår, hjemme hos folk og i institusjoner som ikke har feltpleiestasjon. Vi er også behjelpelige med å gi råd om rettigheter, injeksjonsveiledning, helse, ernæring og egen-omsorg. Vi formidler kontakt med andre deler av hjelpeapparatet, som for eksempel hjemmetjenesten eller avrusnings- og behandlingsinstitusjoner, men vi har ikke henvisningsrett. Vi kan, etter avtale, levere substitusjons-medikamenter til brukere som er kortvarig syke. Vi tar ikke faste oppdrag, men kan hjelpe til med det meste i en overgangsperiode. Våre tjenester er gratis og vi tar hensyn til den enkeltes ønsker og behov. SKADEREDUKSJON SPH er et skadereduserende tiltak. Det vil si at vi ønsker å fremme den enkeltes ressurser til å best mulig kunne ivareta egen helse. Selv om avhold fra skadelig bruk av rusmidler er det mest ideelle, ser vi at skadereduserende tiltak er et skritt i riktig retning mot økt rusmestring, bedre helse, økt verdighet og økt sosial inkludering. Vi deler ut rent brukerutstyr, som rene sprøyter, kokekar, filtre, saltvann, askorbinsyre, kondomer, glidemiddel og folie for røyking av heroin. Alt som ledd i vårt skadereduserende arbeid. Foto: Sofi Lundin SYKEPLEIE PÅ HJUL


fransiskushjelpen
To see the actual publication please follow the link above