Page 12

fransiskushjelpen

Vil du bli frivillig? Se www.fransiskus.no eller ring 22 70 76 80 SORGTJENESTEN Sorgtjenestens viktigste oppgave er å gi hjelp og veiledning i forbindelse med sorg etter dødsfall. Vårt viktigste tilbud er muligheten til deltakelse i sorggrupper der du får hjelp til å bearbeide sorgen. Alle som henvender seg blir tilbudt en innledende individuell samtale. Gruppene ledes av frivillige, og metoden baserer seg på hjelp til selvhjelp. Gruppene er inndelt etter type tap og alder på etterlatte. VI KAN TILBY: • Inntakssamtale før oppstart i gruppen • Deltakelse i samtalegrupper • Felles minnemarkering i tilknytning til Allehelgensdag • Ettervern i form av ukentlige treff, turer og teaterbesøk for eldre som har gått i sorggruppe


fransiskushjelpen
To see the actual publication please follow the link above