Page 13

fransiskushjelpen

Foreningen for kreftsyke I 2013 opprettet vi Foreningen for kreftsyke, da vi så behov for en forening med spisskompetanse for kreftsyke. Vi ønsker deg som medlem. Sammen kan vi påvirke, og bidra til beste for kreftsyke. Vi setter stor pris på støttebidrag fra enkeltpersoner og firmaer. Meld deg inn på www.foreningenforkreftsyke.no kr 100,- pr. år. Vi trenger deg. Les mer på www.foreningenforkreftsyke.no Bundistiftelsen Vi kan gi støtte til nyetableringer av Hospice-virksomhet i Norge (Hospice er “sykehus” beregnet på pasienter i sluttfasen av livet), støtte til spesielle tiltak i norske eksisterende Hospicer, støtte til foreninger, grupper og enkeltpersoner. Behandling på hospice kjennetegnes av at den hverken tar sikte på å fremskynde eller utsette døden, men derimot på å avhjelpe behov og problemer både av fysisk, psykisk, sosial og åndelig karakter. Kort og godt fullføre et liv. Det skal mange BYGGEKLOSSER til i dagens Norge for å avhjelpe situasjonen for terminale kreftpasienter. Kjøp en byggekloss i dag, du bestemmer prisen. Kontonummer 8601 29 37050. Les mer på www.bundistiftelsenforkreftsyke.no Solliestiftelsen Stiftelsens formål er å gi økonomisk støtte til sykehus, institusjoner, hospice, boliger eller fritidseiendommer som medfører at pengemidlene kommer kreftpasienter fra Stabekk og ellers beboere i Bærum til gode. Les mer på www.solliestiftelsenforkreftsyke.no Per Einar Unhjem Johansen Har du et prosjekt, er du kreftsyk eller kjenner du noen med behov for pengestøtte, så er alle velkommen til å søke. Kontakt oss gjerne på telefon 22 91 00 35 eller pej@advonor.no


fransiskushjelpen
To see the actual publication please follow the link above