Page 3

fransiskushjelpen

FRANSISKUSHJELPEN Stiftelsen Fransiskushjelpen er en ideell organisasjon knyttet til Fransiskanerordenen i den katolske kirke. Da Fransiskushjelpen ble grunnlagt i 1956, var alle medarbeidere engasjert på frivillig basis. Etter mange års utvikling består Fransiskushjelpen i dag av både ansatte og frivillige. Vår visjon er nestekjærlighet i Frans av Assisis ånd. Vi treffer mange mennesker gjennom et år. De fleste lever i livets yttergrense, enten fordi de er gamle og ensomme, har opplevd sorg/krise, lever i rusavhengighet/prostitusjon eller snart skal dø. Alle våre tjenester skal bære preg av at vi har tid, at vi ønsker å være tilstede, og at vi har en dyp respekt for det enkelte menneske. Våre tjenester er åpne for alle og gratis for den enkelte. Stiftelsen drives av offentlig støtte, private gaver og frivillig innsats.


fransiskushjelpen
To see the actual publication please follow the link above