Page 4

fransiskushjelpen

PLEIETJENESTEN Pleietjenesten tilbyr omsorg, pleie og lindrende behandling til alvorlig syke i eget hjem, i hovedsak kreftpasienter. Vi arbeider etter hospicefilosofien, som inneboerer en helhetlig tilnærming til pasient og pårørende for å avhjelpe både fysiske, psykiske, sosiale, åndelige og eksistensielle behov. Pleietjenestens ansatte består av sykepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, fysioterapeut og en rådgivende lege med spesialkompetanse og lang erfaring innen palliasjon. Vi samarbeider tett med alle sektorsykehus, bydeler og Fransiskushjelpens frivillige avdelinger. Det trengs ingen henvisning fra lege for å kontakte oss, men du må bo i Oslo kommune. Med pasientens samtykke kan alle kontakte oss, og det avtales et vurderingsbesøk/nettverksmøte.


fransiskushjelpen
To see the actual publication please follow the link above