Page 8

fransiskushjelpen

BESØKSTJENESTEN Besøkstjenestens viktigste oppgave er å besøke hjemmeboende eldre og bistå med sosial kontakt og praktisk hjelp. De frivillige fungerer også som ledsagere. Den vanligste besøksordningen er et besøk i uken fra 2-4 timer. Det arrangeres også utflukter og tilstelninger for dem som mottar besøk. SAMARBEIDSPARTNERE: • Stiftelsen Verdighetssenteret i Bergen • Oslo Røde Kors • Geriatrisk ressurssenter • Oslo Kommunes hjemmebaserte tjenester • Den Katolske Kirke, St. Hallvard menighet • Kreftforeningen • Pleietjenesten i Fransiskushjelpen VI KAN TILBY: • Førstegangsbesøk av koordinator • Formidling av en egnet frivillig besøker • Hjemmebesøk og samtale etter avtale • Telefonkontakt • Hjelp til små oerender • Følgehjelp til offentlige avtaler • Muligheter til å delta på turer og tilstelninger


fransiskushjelpen
To see the actual publication please follow the link above