10 tips for en bra nettside

Din nettside er kundens go-to kilde for informasjon om din bedrift. Siden kan lett påvirke om kunden vil kjøpe eller ikke. Derfor mener vi at alle bedrifter trenger en nettside. Det skaper trygghet hos kundene, samtidig som bevissthet blandt folkemengden. Google er den største plattformen for å finne ett produkt eller en tjeneste, og din nettside er uten tvil ditt viktigste markedsføringsverktøy. Her er våre 10 tips for en bra nettside.

1. Innhold

Det viktigste punktet for en bra nettside er innholdet. Uten godt innhold vil ikke brukerene forbli på siden. Leseren besøker siden din for å få informasjon. Gode tekster, bilder og videoer presentert på en god måte kan påvirke leseren til å handle hos deg.

2. Om din bedrift

Hvordan din bedrift presenterer seg på siden påvirker leserens inntrykk av din bedrift. Du må gi kunden inntrykk av kvalitet og trygghet. En introduksjon på hvem din bedriften er, og hva bedriften gjør er viktig for kunder og interessenter.

Godt med innhold er viktig for å få lesere på siden din.

3. Kontaktinfo

Vi har sett at mange bedrifter har problem med å presentere kontaktinformasjon på deres sider. Hvis leseren har fått ett godt inntrykk av bedriften din, og du har skapt interesse vil naturlig det neste steget for kunden være å ta kontakt. Det er viktig at kunden lett kan finne ut hvor og hvordan de kan kommunisere med deg.

4. Sosiale Medier

Sosiale medier er en viktig kanal for bedrift til kunde, og bedrift til bedrift kommunikasjon. Å ha en synlig tilgang til dine sosiale medier vil skape bevissthet, engasjement, autensitet, og trygghet hos kundene. I tillegg kan du oppnå flere følgere, og mer engasjement blant gamle og nye kunder på kanalene dine.

5. Design

Gjenkjennelse er et viktig nøkkelord for ett bra design. Kunden bør kunne kjenne igjen din bedrift på fargebruk, logo, ikoner, og typografi. Ett godt design uttrykker også trygghet og kvalitetsfølelse hos kunden. Det er viktig at alle disse designelementene står sammen for å uttrykke din bedrift på en positiv måte.

6. Respons

Ved å besøke din side gir kunden deg sin oppmerksomhet. Derfor er det viktig at kunden føler at de får noe tilbake. Siden bør være designet slik at brukeren skjønner hvordan siden fungerer. Bare at en knapp endrer seg når man peker på den gjør siden raskt mer interaktiv for leseren, og oppfordrer leseren til  å trykke seg videre.

Eksempel på at responsive elementer oppfordrer til klikk.

7. Oversikt

Med mye innhold på siden kan kunden lett bli forvirret og tapt i et hav av tekst og bilder. Elementer som står sammen må supplementere hverandre, og ikke villede leseren. Layouten på siden bør være oversiktlig for leseren, slik at de vet hvor de er, og hvor de vil videre. 

8. Navigasjon

Leseren bør ha oversikt over hvor de kan finne ut av det de lurer på for å ikke miste leserens oppmerksomhet og interesse. Informasjon bør sorteres, og legges i en menystruktur som er naturlig for lesere. Mye god reklame kan gå tapt med en dårlig struktur.

En oversiktlig menystruktur hjelper leseren finne frem.

9. Mobil

Vi ser at mobiltelefon som plattform tar over på nettet. Din side bør være tilpasset slik at lesere på mobil like lett kan finne informasjon som leserne på pc. Det er viktig å tenke på at mobilen er mye mindre, og er i et helt annet størrelsesformat enn pc. Også hvordan brukerene handler på siden vil være forskjellig på en touch-basert plattform.

10. Brukeranalyse

Analyse spiller en viktig rolle i hvordan nettsiden kan forbedres for brukeropplevelsen. Man kan lett finne ut av hvilke sider som interesserer leserne, og hvilke sider som mister lesere. Det kan hende at brukerene ikke skjønner at man kan trykke på knappen. Da må designet endres. Analyseverktøy som Google Analytics og Facebook Pixel hjelper deg som bedrift lese kundene, og deres inntrykk.