Page 13

horisont2017

H VOR S K A L V I G I F T E O S S ? Å gifte seg er først og fremst en kjærlighetshandling mellom to mennesker som ønsker å dele resten av livet sammen. Da er det viktig å gjøre det i rammer en føler seg hjemme i. Halvparten av vielsene i Norge skjer i regi av Den norske kirke. Andre alternativer er borgelig vigsel, vigsel i regi av Human- Etisk Forbund eller andre kirker og trossamfunn. Kirkelig vielse Alle ordinerte prester har vigselsrett. Kirkelig vielse skjer i en kirke, eller på vigslede plassser, som for eksempel Verdens Ende. Før vielsen har ofte presten en samtale med brudeparet. Denne samtalen blir utgangspunkt for prestens tale til brudeparet, og man blir enig om blant annet sangvalg og andre detaljer i sermonien. Ektepar som har inngått borgerlig ekteskap, kan siden anmode om kirkens forbønn. En av dere bør tilhøre den menighet dere ønsker å gifte dere i. Hvis dere vil gifte dere i en annen kirke, kan det la seg ordne, men husk at populære kirker ofte er booket opptil ett år i forveien. Noen steder koster det litt å leie kirken med kirketjener og organist, mens andre steder er det gratis. Det er ofte litt dyrere å gifte seg i en annen menighet enn der man bor. Borgerlig vielse Alle kan gifte seg borgerlig. Borgerlig vigsel gjøres av sorenskriveren eller byretten/ byfogden. Ønsker dere en borgerlig vielse, er det bare å ta kontakt for å avtale tidspunkt for vielsen. Undersøk om det er lov å pynte stedet med blomster eller på annen måte. Det er ikke alle steder dette er tillatt. Husk også at det er sjelden man kan gifte seg borgelig på lørdager. Humanistisk vielse For å kunne ha en humanistisk vigsel, må minst én i paret være medlem av Human-Etisk Forbund. Forbundet har kun vigselsrett i Norge og vier ikke i utlandet. Ta kontakt med Human-Etisk Forbund i ditt distrikt i god tid, helst et halvt år i forveien. En humanistisk vigsel kan foretas hvor som helst. Vanligvis holdes den der resten av festen skal være, så en unngår å måtte forflytte hele brudefølget. Er dere medlemmer av et annet trossamfunn, eller en annen kirke, ta kontakt med dem for å høre om de vilkår som gjelder. Det juridiske er uansett det samme. Ofte kan det da være lurt å være ute i svært god tid. Små trossamfunn har ofte begrenset kapasitet til å foreta vigsler. Vielse i utlandet Det finnes generelt tre ulike måter å gifte seg i utlandet på: 1. Ved noen få norske utenriks-stasjoner. Det er mange som ønsker å gifte seg ved en norsk utenriksstasjon, og det er derfor svært viktig at dere i god tid før vielsen skal finne sted, tar kontakt for å få informasjon og avtale tidspunkt. Ved noen stasjoner må det avtales tid mange måneder i forveien. 2. I en sjømannskirke. Noen sjømannskirker er svært populære, og det blir fort fylt opp på datoer i tilknytning til ferier. All informasjon om dette finner dere på www.sjomannskirken.no. 3. For utenlandsk myndighet. Ta kontakt med det aktuelle landets ambassade. 13


horisont2017
To see the actual publication please follow the link above