Page 39

horisont2017

39 B RY L LU P E T S H I S T OR I E Et bryllup består vanligvis av ektevigsel og en etterfølgende bryllupsfest. Ordet bryllup kommer fra norrønt brúd(h) laup, som vi antar inneholder tanken om «hjemføring av bruden i raskt løp», en referanse til en gammel tradisjon i forbindelse med brylluper. Bryllupet blir vanligvis gjennomført etter rutiner og ritualer som gjenspeiler det livssynet brudeparet har. I den vestlige verden har man fra gammelt av blitt viet av en prest i en kirke. Fortsatt er vielsen gjerne noe som foretas av en som innehar et verv i et trossamfunn eller et livssyns-samfunn. Imidlertid kan man også bli viet uten tilknytning til noe livssyn, og da er det gjerne notarius publicus eller en annen person med et juridisk verv som står for vielsen. I Norge var det tidligere en mengde skikker forbundet med ekteskapsinngåelser som nå så å si er forsvunnet. For eksempel var det egne regler for mottakelse og oppvartning av gjester, noe som i det moderne Norge har falt bort. Det var også typiske rituelle handlinger under festen, som skyting med krutt og «brudesmellen», hvor en person slo igjen døren til festlokalet tre ganger. Andre for oss litt merkelige skikker, som ble fulgt før et bryllup, var for eksempel at brudgommen skulle løpe etter og fange bruden. I dag er bryllup mindre tradisjonsrike enn tidligere. Brudeparet skaper det bryllupet de selv har lyst på, og de planlegger det som oftest sammen. Selv om bruden fortsatt er et naturlig midtpunkt og hovedperson, har brudgommen også etter hvert fått en stor rolle i hvordan bryllupet skal planlegges. Mange som gifter seg i dag holder seg trygt innenfor det tradisjonelle bryllupet hvor fargetemaet er hvitt, men det er blitt mer og mer vanlig å bruke pynt og dekorasjoner som er fargerike. Ofte holder brudeparet seg innenfor samme farge- og pyntetema under hele bryllupsfesten. Dette vil også gjerne gjenspeiles i både innbydelser, kirkeprogram, bordkort og menykart. Vielser Det ble inngått 22 900 ekteskap i 2014, vel 500 færre enn i 2013. Flere gifter seg mer enn én gang. I forhold til 2013, gikk giftemålsraten ned for førstegangsviede. Det var fortsatt flest førstegangsgifte i alderen 30-34 år blant både menn og kvinner. I perioden 1966-1970 var 89 av 100 par førstegangsgifte. Deretter er trenden snudd og andelen har gått ned, i 2014 var delen på nær 73%. Mange gifter seg i juni og august De vanligste månedene å inngå ekteskap i Norge er mai til september, da hele to av tre ekteskap blir inngått. Toppen har de siste årene vært i juni og august. Fra mai til september er det og flere som gifter seg enn det er som tar ut separasjon eller skilsmisse. Ellers i året er det motsett.


horisont2017
To see the actual publication please follow the link above