Kulturmagasiner

BRO reklame har produsert kulturmagasiner for kulturhus og Litteraturhusbibliotek i Norge i en årrekke. Vi designer og skreddersyr etter våre kunders ønsker.

Vi har blant annet levert til:

  • Bakkenteigen kulturhus
  • Ås kulturhus
  • Tønsberg og Færder Litteraturhusbibliotek
  • Horten Litteraturhusbibliotek
  • Larvik bibliotek
  • Ørsta kulturhus
  • Kulturhuset Banken på Lillehammer
  • Senjaguiden

Menighetsblader

BRO jobber med flere menigheter på layout, design og trykk i menighetsbladene. Prosjektet er delfinansiert med annonser, noe som gir lokalmiljøet mulighet til å bidra og bli sett i et magasin som kommer i alle postkasser. Magasinene ivaretar kirkens profil og består av en kombinasjon av spennende intervjuer og stoff fra nærmiljøet. Les og bli overrasket!